tidsredovisning tidredovisning projektredovisning projektuppföljning dokumenthantering kalender tidregistrering projekthantering
AURUM AB
info@timetrack.se


Nyheter i
TimeTrack

Varför TimeTrack?


TimeTrack Pro

TimeTrack Web
TimeTrack Mobile

Serviceavtal
Utbildning

Priskalkylator
Svensk programvara


Gör som vi -
Bli tigerfadder!Vi använder inte s.k. cookies. JavaScript
måste vara aktiverat
i din webbläsare.

copyright © 2018

Två versioner - LT och Pro


TimeTrack Desktop finns i två versioner, LT och Pro. LT-versionen är tänkt för dig som inte behöver använda projekt men som ändå vill ha TimeTrack's enkla tidredovisning och kontakthantering. Pro-versionen är för dig som behöver projekthantering, bättre uppföljning och kalendrar. Pro-versionen innehåller också fler rapporter i tidsredovisningen.

Tidredovisning LT Pro
Enkel tidredovisning med Arbeta/Pausa-knappar
Återstart av tidtagaren för redan sparade transaktioner
Lista med kontakter i huvudfönstret
Lista med tjänster i huvudfönstret
Personer, telefonnummer, e-post- och webadress lätt tillgängliga i huvudfönstret
Registrering dagsvis i tabell direkt i huvudfönstret  
Avancerade grupperings- och summeringsmöjligheter mha tabell  
Export i Excel-, HTML-, text- och XML-format mha tabell  
Lista över transaktioner med urval på kontakt, projekt datum och användare
Fält för debiterbar och verklig tid
Transaktioner kan märkas som icke debiterbara och som fakturerade
Timdebitering, fast avgift, frånvaro, sträcka och artiklar
Lista för kontakter i huvudfönstret visar namn, nummer, kontaktpersoner samt arbetad och verklig tid
Lista för tjänster i huvudfönstret visar benämning, nummer och pris
Redigering och bläddring av transaktioner direkt i huvudfönstret
Prissättning med 5 prislistor, rabatter och timpris per kontakt.
Lista för projekt i huvudfönstret visar namn och nummer  
Projekthantering med ekonomisk uppföljning (se även nedan)  
Prissättning per projekt med timpris, rabatt och prislista  
Kalender med enkel översikt och filtrering av transaktioner och aktivitet  
Personliga förval av projekt, tjänst och kontaktperson per kontakt  
A conto-fakturering  
Attest per transaktion, användare och projekt  
Beräkning av lönekostnader och övriga kostnader  
Import och export av transaktioner  
Tjänster/artiklar LT Pro
Register över tjänster och artiklar
Fem olika typer av tjänster/artiklar
Gruppering
Prislistor och rabatter
Kortaste debiterbara tid  
Hierakisk prissättning per användare, kontakt eller projekt  
Fält för kostnader  
Projekt LT Pro
Register över projekt med bla kommentarfält, offererat pris och ansvarig  
Begränsning av tillåtna kontakter per projekt, även alla kontakter  
Tre olika attestlägen  
Budgetfunktion per användare  
Ekonomisk uppföljning under valfria tidsperioder med grafik och utskrift  
Utskrifter och rapporter LT Pro
Antal grundtyper av tidrapporter 7 11
Möjlighet att spara inställningar, skrivarval mm från gång till gång
Fakturering och kundreskontra
Koppling till XOR Compact för fakturering, kontakter, tjänster och projekt
Antal utskriftsalternativ av andras transaktioner 1 3
Utskrift av etiketter med urval, enstaka eller för massutskick
Förhandsgranskning av rapporter på bildskärmen
Rapporter i HTML-format
Projektrapportering  
Urval på tjänstgrupp och urval med egendefinierade kontakturval  
Kontakter LT Pro
Kontaktregister med fält för adresser, telefonnummer etc
Enkel länkning till en kontakts hemsida och e-post via din web-browser och e-postprogram
Ansvarig medarbetare, inaktivering av kontakt
Obegränsat antal kontaktpersoner per kontakt
Sökfunktion
Urvalssektion och bläddringsknappar
Faktureringsadress
Prislistor, timpris, rabatt, dokumentsökväg per kontakt
Historikfält per kontakt  
Egendefinierade textfält och kryssrutor per kontakt och kontaktperson  
A conto-fakturering  
Egendefinierade kontakturval vid sökning och utskrifter  
Kalender LT Pro
Kalender som visar transaktioner, möten mm  
Tre olika summeringslägen för debiterbar tid, verklig tid och arbetstid. Visar totaler per dag och per vecka i tid, pengar och som procent  
Drag och släpp-funktioner för skapande, kopiering etc av transaktioner och möten  
Filtrering av möten och transaktioner per kontakt, tjänst och projekt  
Möjlighet att titta i andras kalendrar, olika behörighetsnivåer  
Gruppkalendrar och definition av grupper av användare  
Dokumenthantering LT Pro
Register över företagets dokument
Indelning av dokument i grupper och länkning till en kontakt
Möjlighet att snabbt skapa nya dokument i olika program
Automatisk överföring av exvis en kontakts adressuppgifter till externa program
Start av externa program med en knapptryckning
Övrigt LT Pro
Att göra-lista
Postverktyg för interna meddelanden
Register med privata kontakter  
Sammanfattande logg per kontakt