tidsredovisning tidredovisning projektredovisning projektuppföljning dokumenthantering kalender tidregistrering projekthantering
AURUM AB
info@timetrack.se


Nyheter i
TimeTrack

Varför TimeTrack?


TimeTrack Pro

TimeTrack Web
TimeTrack Mobile

Serviceavtal
Utbildning

Priskalkylator
Svensk programvara


Gör som vi -
Bli tigerfadder!Vi använder inte s.k. cookies. JavaScript
måste vara aktiverat
i din webbläsare.

copyright © 2018
Nyheter i TimeTrack tidredovisning

De viktigaste nyheterna i TimeTrack Pro är:
 • Nytt gränssnitt
  Gränssnittet har omarbetats och är nu både enklare och snyggare. T.ex. finns det en navigator till vänster i huvudfönstret med grupper som "Registervård" och "Utskrifter".

 • Ny kalender och transaktionslista
  Vi har också gjort en helt ny kalender och en helt ny lista med transaktioner som finns direkt på flikar i huvudfönstret. Både kalendern och listan har kraftfulla visnings- och urvalsmöjligheter.

 • Planera tid
  En ny typ av transaktion har införts: planeringstransaktioner. Detta ger dig möjlighet att boka in och planera arbeten i förskott. Du kan skriva ut arbetsordrar baserat på planeringen.

 • Ny bild för att redigera en transaktion
  Dialogrutan med detaljerad information om en transaktion har uppdaterats med enklare sökning efter kontakter, projekt och tjänster. Du kan också få fram detaljerad information om kontakten och projektet och skapa nya kontakter respektive projekt direkt från dialogrutan.

 • Ny projektlista
  Projektlistan finns nu direkt i huvudfönstret med statistiken presenterad både som text och som stapeldiagram.

 • Ny dokumentlista
  Dokumentlistan har förnyats helt och även den flyttats till en flik i huvudfönstret. Du kan göra många urval, filtreringar och sorteringar för att snabbt hitta ett dokument. Precis som i transaktionslistan kan du gruppera dokumenten t.ex. på deras typ.

 • Nytt tjänsteregister
  Vi har infört ett helt nytt formulär för att arbeta med tjänsteregistret.

 • Konton och bokföringsjournal
  För att förenkla överföringen till ekonomisystem har konton införts för företaget, kontakter och tjänster/artiklar. I samband med utskrift av rapporter kan du få ut en bokföringsjournal som du kan använda för att registrera i kundreskontran i ditt ekonomisystem.

 • Snyggare rapporter
  Rapporterna har blivit snyggare och fler visningsalternativ finns bl.a. kan egna fält och kommentarfälten för kontakter och personer skrivas ut på rapporterna. Ditt företags logotyp kan nu också skrivas ut på rapporterna.

 • Förbättrad behörighet
  Behörighetssystemet har omarbetats vilket innebär att du måste ändra i dina användargrupper om du har några (menyval: Arkiv/Användargrupper).

 • Känn dig välkommen
  Vi har infört en Välkommen-flik i huvudfönstret som hjälper dig med terminologi och användning av programmet. Börja där om du inte orkar läsa hjälpfilen.

 • Ny dokumentation
  Hjälpfilen är helt omskriven och i ett nytt format.

 • + mycket mer
  Vi har gjort massor av andra ändringar och förbättringar